บทเรียนที่ 5 เรียนรู้การใช้งานภาพนิ่ง บทเรียนถัดไป
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน  
บทเรียนในหน้านี้ >>

การแทรกภาพตัดปะ
การแทรกภาพจากแฟ้ม
การจัดการกับรูปภาพ

<< เนื้อหาในบทเรียนนี้
บทเรียนก่อนหน้า TOP บทเรียนถัดไป