บทเรียนคอมพิวเตอร์ krugig โดยปกติจะใช้จัดการเรียนการสอนด้วย CD และ DVD ในชั้นเรียน
ดังนั้นบทเรียนในรูปแบบออนไลน์จะมีการประมวลผลช้า ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบ Internet
กรุณารอสักครูเพื่อให้โปรแกรมโหลดไฟล์บทเรียน

copyright 2010 © http://www.washirawan.com Create By Krugig