หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
การอบรมสัมมนา
ตารางการอบรมสัมมนา
อัลบั้มอบรมสัมมนา
การเป็นวิทยากร
ตารางการเป็นวิทยากร
อัลบั้มวิทยากร
รางวัลความภาคภูมิใจ
ผลงานตนเอง
ภาพกิจกรรมครูกิ๊ก
ผลงานนักเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
การเผยแพร่ผลงาน
รายงานการวิจัย 2553
รายงานการวิจัย 2554/1
รายงานการวิจัย 2554/2
รายงานการวิจัย 2555
รายงานการวิจัย 2556
รายงานการวิจัย 2557
 
เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้
อยู่กับคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สร้างชิ้นงานผ่านโปรแกรมประยุกต์
สนุกนำเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค์
 
คอมพิวเตอร์ฉบับพอเพียง
สตอรี่บอร์ด นิทานของฉัน
Animation คนเก่ง

ผลงานนักเรียนระดับภาคฯ
การเผยแพร่ผลงาน

 
     
  facebook.com
/krugig.clubict
 http://www.krugig.com Modify from http://www.washirawan.com
copyright  © 2008 By washirawan thiamtan